Modulbaserad hälsoplattform

Mobile Fitness grundades med visionen att utveckla en vetenskapligt dokumenterad hälsoplattform och innehåller moduler för förebyggande av livsstilssjukdomar, hälsosammare livsstil, patientstöd och eCOA.

Hälsoplattform Kontakta oss

Företag

Bättre hälsa och produktivitet bland anställda,

Läs mer

Kommuner

Bättre hälsa bland invånare och bättre sjukdomsförlopp

Läs mer

Patientstöd

Ökad compliance och bättre sjukdomsförlopp för patienter

Läs mer

Utvalda Cases

Aalborg Life

Aalborg kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda i kommunen.

Aarhus Life

Aarhus kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda och medborgare i kommunen.

Abbott Mobile Fitness

Abbott Pharmaceuticals

Digital plattform som erbjuds via allmänläkare i Danmark i samband med stöd för livsstilsändringar f…

Alkoräknaren

Frederiksberg kommun

Sätt upp dina egna mål, jämför din konsumtion med andras och sök ny kunskap. Vilken påverkan kan alk…

ArrivaLiv

Arriva Danmark

ArrivaLiv är ett digitalt hälsoprogram som är anpassat för anställda på Arriva

Diabetes App

Hillerød Hospital

Ungdomar med diabetes får en ’fickguide’ för att garantera mer optimal behandling.

Genoptræn.dk

SDSI

Den virtuella rehabiliteringsportalen främjar relationen mellan sjukgymnaster och deras patienter, s…

Helse-Life

Helse

Magasinet Helse lanserar nu ett digitalt hälsoprogram för sina läsare tillsammans med Mobile Fitness…

HSK-Life

Haderslev Simklubb

Digitalt hälsoprogram för Haderslev Simklubbs medlemmar.

KOL App

Digitalt hälsoprogram för KOL-patienter som främjar bättre sjukdomshantering och hälsosammare livsst…

KrugerEnergy

Krüger

Krüger och Mobile Fitness har skapat en hälsoportal för alla anställda hos Krüger

Mobile Fitness

Mobile Fitness

Digital utbildnings- och kommunikationsplattform, utvecklad på bakgrund av ett stort analysarbete fr…

Mit Sano

Sano

Misano är ett interaktivt program riktat patienter i behandling för artrit och i arbetsterapi

Nykredit Health

Nykredit

Nykredit och Mobile Fitness har skapat en hälsoportal för alla anställda hos Nykredit

Hälsoportalen

SEB Pension

Hälsoportalen har utvecklats av Mobile Fitness för SEB och erbjuds alla SEB-Pensions kunder i Danmar…

PFA Sund

PFA Pension

Digitalt hälsoprogram til PFAs pensionskunder och de anställda i företaget.

Psoriasis APP

Abbvie

'Pso'dan är en app som hjälper psoriasispatienter och vårdpersonal att skapa en bättre dialog och ge…

Min Puls

Rigshospitalet

MinPuls.nu är ett stödprogram som syftar till att öka den fysiska aktiviteten.

Solrød2Go

Solrød kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda och ungdomar i kommunen.

Sønderborg Active

Sønderborg kommun

Digitalt hälsoprogram till ungdomar i Sønderborg Kommun.

Hälsoprogram för anställda

Sønderborg Kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda i kommunen.

Sundhetsportalen

SEB Pension - Sverige

Sundhetsportalen har utvecklats av Mobile Fitness för SEB och erbjuds alla SEB-Pensions kunder i Sve…

Type 2-diabetes

Rigshospitalet

Digital hälsoprogram för typ 2-diabetes patienter med hög riskfaktor och komorbiditet

Viborg-Life

Viborg kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda och invånare i kommunen.

Modul-baserad plattform

Välj de moduler som passar den önskade målgrupp och få de anpassade till er design

Health Platform Hälsoplattform