Den virtuella rehabiliteringsportalen främjar relationen mellan sjukgymnaster och deras patienter, samtidigt som den stöder och kompletterar själva behandlingen.

Genoptræn.dk

Genoptræn.dk är en rehabiliteringsportal med en tillhörande mobil applikation och webbplats som tillåter patienter på rehabiliteringsprogram att följa en behandling som passar deras vardag och behov. Rehabiliteringsprogrammet möjliggör en enkel och snabb kontakt mellan patient och terapeut och motiverar samtidigt patienten till att fullfölja sin rehabilitering.

Projektet är ett samarbete mellan Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark och kommunerna Odense, Middelfart, Haderslev och Sønderborg. Mobile Fitness har levererat den tekniska lösningen och varit med i utvecklingen av konceptet.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer