Få ert egna unika hälsoprogram för anställda för att säkerställa bättre hälsa på arbetsplatsen, ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Ett program utformat specifikt för ert företag. Med Mobile Fitness skapas en interaktiv mobil och webb-baserad plattform, där digitala konsultationer, information och interaktiva funktioner inom kost, motion och välbefinnande erbjuds.

Plattformen använder artificiell intelligens, big data, inbyggd programvara och gamification för att säkerställa ett målinriktat och engagerande program för de anställda och för att garantera de bästa resultaten.

Den anställde fyller i en hälsoprofil genom en anpassad portal och får då tillgång till företagets egna hälsoprogram - tillgängligt via mobiltelefon och på webben. HR-avdelningen kommer att ha tillgång till en översikt över anställdas hälsotillstånd, vilket gör det möjligt att genomföra riktade insatser för grupper med högst riskfaktor.

Läs mer om olika företagslösningar nedan.

Få en introduktion till plattformens möjligheter

Utvalda Cases

KrugerEnergy

Krüger

Krüger och Mobile Fitness har skapat en hälsoportal för alla anställda hos Krüger

Nykredit Health

Nykredit

Nykredit och Mobile Fitness har skapat en hälsoportal för alla anställda hos Nykredit

Hälsoportalen

SEB Pension

Hälsoportalen har utvecklats av Mobile Fitness för SEB och erbjuds alla SEB-Pensions kunder i Danmar…

PFA Sund

PFA Pension

Digitalt hälsoprogram til PFAs pensionskunder och de anställda i företaget.

Hälsoprogram för anställda

Sønderborg Kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda i kommunen.

Sundhetsportalen

SEB Pension - Sverige

Sundhetsportalen har utvecklats av Mobile Fitness för SEB och erbjuds alla SEB-Pensions kunder i Sve…

ArrivaLiv

Arriva Danmark

ArrivaLiv är ett digitalt hälsoprogram som är anpassat för anställda på Arriva

Aarhus Life

Aarhus kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda och medborgare i kommunen.

Helse-Life

Helse

Magasinet Helse lanserar nu ett digitalt hälsoprogram för sina läsare tillsammans med Mobile Fitness…

Mobile Fitness

Mobile Fitness

Digital utbildnings- och kommunikationsplattform, utvecklad på bakgrund av ett stort analysarbete fr…