Krüger och Mobile Fitness har skapat en hälsoportal för alla anställda hos Krüger

KrugerEnergy

Krüger och Mobile Fitness har skapat en hälsoportal för alla anställda hos Krüger. KrugerEnergy är tillgänglig som app och webbsida där de anställda delas upp i lag ihop med kollegor, och som sedan gemensamt sätter fokus på hälsa - både som ett individuellt och ett gemensamt projekt.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer