Misano är ett interaktivt program riktat patienter i behandling för artrit och i arbetsterapi

Mit Sano

Mit Sano är utvecklad i samarbete med SANO Center Danmark och Gigtforeningen (danska Reumatikerförbundet)

Programmet möjliggör en telemedicinska lösning och dialog mellan terapeut och patient samt ökar compliance

Programmet stöder hem utbildning och övning med specifika patientutformade rehabiliterings- och träningsprogram. Användarna kan bedöma sina personliga träningsprogram i appen, se utbildningsvideor och ange träningsresultat samt se träningshistorik och resulterat i välbefinnande över tid

Programmet har även en individuell aktivitetskalender där användaren får en samlad överblick över aktivitet, träningspass och social aktivitet

Utöver detta erbjuds allmänna funktioner och innehåll kring kost, motion, stress, rökning och alkohol som hjälper patienterna att uppnå resultat genom att uppmuntra ett mer hälsosamt liv.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer