Digitalt hälsoprogram till ungdomar i Sønderborg Kommun.

Sønderborg Active

Studerande på ungdomsutbildningarna i Sønderborg kommun har tillsammans med Mobile Fitness och Sønderborg kommun arrangerat en workshop i samband med anpassning och utveckling av deras egna hälsoprogram. Active Sønderborg kan användas som mobilapp och webbsida till alla ungdomar i kommunen och är tänkt att sätta igång hälsosamma vanor, aktiviteter och social sammanhållning.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer