Digitalt hälsoprogram för anställda och medborgare i kommunen.

Aarhus Life

Mobile Fitness har utvecklat det nya hälsoprogrammet Aarhus Life för Aarhus kommun. Programmet erbjuds anställda och medborgare. Aarhus kommun har själva varit med om att konceptutveckla programmet via workshops tillsammans med Mobile Fitness i startfasen.

Aarhus Life finns tillgänglig som en mobilapp och webbsida.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer