Digital plattform som erbjuds via allmänläkare i Danmark i samband med stöd för livsstilsändringar för överviktiga patienter under behandling.

Abbott Mobile Fitness

Abbott Mobile Fitness - ett digitalt stödprogram som har som syfte att stödja patienter i deras behandlingsprogram med Abbott Reductil (medicinskt preparat för fetma).

Programmet fick fina resultat som visade ökat stöd för patienterna och ökad läkare-patient-överensstämmelse.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer