Digital hälsoprogram för typ 2-diabetes patienter med hög riskfaktor och komorbiditet

Type 2-diabetes

Programmet riktar sig till äldre patienter med hög riskfaktor och komorbiditet

Med funktioner och innehåll hjälper programmet genom en personlig verktygslåda med planering, insatser, loggar, hotline, kontaktlistor och frågesporter för att säkerställa bästa möjliga sjukdomsförlopp

Programmet kombinerar funktioner och insatser riktade hälsosammare livsstil och patientstöd för att skapa en bättre långsiktigt resultat för typ 2-diabetes patienter

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer