Få ert egna unika patientstödsprogram riktat mot ett visst sjukdomsområde och patientgrupp (unga, ungdomar, äldre, komorbiditet). Mobile Fitness har utvecklat mer än 95 hälsoprogram i 14 länderna inom områden som sjukdomshantering och hälsosammare livsstil. Plattformen erbjuder en riktad lösning med fokus på ökad compliance, adherence och säkerställning av bättre resultat.

Plattformen använder artificiell intelligens, big data, inbyggd programvara och gamification för att säkerställa ett målinriktat och engagerande program för användaren och för att garantera de bästa resultaten.

Programmen används inom region, sjukhus, medicintekniska företag och forskningsprojekt. Programmen kommer även innehålla verktyg riktade till andra intressenter, däribland hälso- och sjukvårdspersonal och anhöriga för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Läs mer om olika patientstödsprogram nedan.

Få en introduktion till plattformens möjligheter

Utvalda Cases

KOL App

Digitalt hälsoprogram för KOL-patienter som främjar bättre sjukdomshantering och hälsosammare livsst…

Type 2-diabetes

Rigshospitalet

Digital hälsoprogram för typ 2-diabetes patienter med hög riskfaktor och komorbiditet

Genoptræn.dk

SDSI

Den virtuella rehabiliteringsportalen främjar relationen mellan sjukgymnaster och deras patienter, s…

Psoriasis APP

Abbvie

'Pso'dan är en app som hjälper psoriasispatienter och vårdpersonal att skapa en bättre dialog och ge…

Mit Sano

Sano

Misano är ett interaktivt program riktat patienter i behandling för artrit och i arbetsterapi

Abbott Mobile Fitness

Abbott Pharmaceuticals

Digital plattform som erbjuds via allmänläkare i Danmark i samband med stöd för livsstilsändringar f…

Alkoräknaren

Frederiksberg kommun

Sätt upp dina egna mål, jämför din konsumtion med andras och sök ny kunskap. Vilken påverkan kan alk…

Diabetes App

Hillerød Hospital

Ungdomar med diabetes får en ’fickguide’ för att garantera mer optimal behandling.

Min Puls

Rigshospitalet

MinPuls.nu är ett stödprogram som syftar till att öka den fysiska aktiviteten.