'Pso'dan är en app som hjälper psoriasispatienter och vårdpersonal att skapa en bättre dialog och gemensamma mål för behandling av psoriasis.

Psoriasis APP

Mobile Fitness har tillsammans och AbbVie utvecklat appen pso'dan i samarbete med både psoriasispatienter och läkare. Genom att använda pso'dan kan du ha en dialog med din läkare om dina mål och förväntningar på behandlingen.

AbbVie Danmark är ett läkemedelsföretag som tillverkar läkemedel för psoriasis. Namnet pso'dan refererar till psoriasis och National Psoriasis Association's webbsida, där du även kan läsa mer om appen:   www.psoriasis.dk

Psoriasis APP vann Abbvie Global Marketing Award

Appen valdes ut bland projekt från fler än 70 länder som var utsedda till särskilt bra "Best Practice" och showcase projekt.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer