Mobile Fitness-plattformen är byggd som en modulbaserad plattform med syfte att utveckla riktade hälsoprogram inom förebyggande av livsstilssjukdomar  och sjukdomsbehandling.                                                                                                                                                                                          

Mobile Fitness använder artificiell intelligens, Big Data, Embedded Software och genomgripande teknik för att utveckla personliga digitala hälsoprogram över olika plattformar, såsom mobil, surfplatta och webb.

Plattformen kan anpassas till en viss målgrupp genom moduler, innehåll, kommunikation och design, så att den passar till gruppens behov och krav. Detta inkluderar även moduler för anhöriga så att de kan stödja användaren. Vidare finns moduler för hälso- och sjukvårdspersonal och handledare så att de kan interagera direkt (text eller video) med användarna genom plattformen.                 

Få en introduktion till plattformens möjligheter