Idé och mål

Mobile Fitness-plattformen är byggd som en modulbaserad plattform med syfte att utveckla riktade hälsoprogram inom förebyggande av livsstilssjukdomar och sjukdomsbehandling.

Mobile Fitness använder Artificiell Intelligens, Big Data, Embedded Software och genomgripande teknik för att utveckla personliga digitala hälsoprogram över olika plattformar, såsom mobil, surfplatta och webb.

Mobile Fitness testas kontinuerligt och vidareutvecklas i samarbete med forskare, sjukhus, kommuner, medico, pharma och stora företag.

Vår vision är att skapa lösningar som stödjer bättre hälsovård med användaren i centrum. Lösningarna riktar sig medborgare, anställda, patienter, anhöriga och vårdpersonal, för att säkerställa att rätt intressenter är inblandade för det bästa resultatet.