Digitalt hälsoprogram för anställda och ungdomar i kommunen.

Solrød2Go

Solrød kommun och Mobile Fitness har i samarbete utvecklat en webbsida och en mobilapp som samlar olika slags hälsoinitiativ för anställda, medborgare, barn och ungdomar i kommunen inom områdena motion, alkoholrådgivning och rökavvänjning. Samtidigt kan användarna få hjälp med att ändra livsstil inom bl.a. kost och motion med hjälp av programmets funktioner.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer