MinPuls.nu är ett stödprogram som syftar till att öka den fysiska aktiviteten.

Min Puls

MinPuls är ett digitalt stödprogram som är utvecklat i samarbete med Rigshospitalet och Mobile Fitness. Det är kopplat till en 3-årig vetenskaplig studie som undersöker om programmet kan hjälpa ungdomar med medfödda hjärtproblem att få in mer fysisk aktivitet i deras vardag.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer