Digitalt hälsoprogram för anställda i kommunen.

Hälsoprogram för anställda

Hälsoprogram för anställda

Sønderborg kommun har fått sitt egna hälsoprogram för de anställda och som har utvecklats av Mobile Fitness. Programmet samlar alla förmåner för de anställda i kommunen och kan användas tillsammans med kommunens hälsoinitiativ och kampanjer, vilka är implementerade i lösningen.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer