Ungdomar med diabetes får en ’fickguide’ för att garantera mer optimal behandling.

Diabetes App

Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital, Rigshospitalet, Steno Diabetes Center och Mobile Fitness har gått samman för att utveckla en app för ungdomar med diabetes. För sjukhus är fördelen med appen att man kan lätta på personalens arbetsbörda. De får ett verktyg som gör det enkelt att ta fram information till patienterna gällande sjukdom, behandling och logistik. Samtidigt hoppas man att appen innebär att fler ungdomar kommer till kontroll och behandlas framgångsrikt. Det kan på sikt leda till relativt lägre behandlingskostnader.

 

Pernille Castensøe-Seidenfaden, projektledare och läkare på barn- och ungdomsavdelningen:
"Mobile Identitity och Mobile Fitness har under hela projektet visat stor professionalism. Kännetecknet för deras arbete är deras stora flexibilitet, korta svarstider och deras beredskap för sparring när det har varit behov för det. Mobile Fitness har varit ett stort stöd under hela processen och bidragit med viktiga erfarenheter och idéer, särskilt i utvecklingen av appen."Ung med diabetes: Kan en app ge en sammanhängande övergångsprocess?

Läs artikel

Ny innovativ app hjälper ungdomar med diabetes på vägen

Läs artikel 

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer