Nykredit och Mobile Fitness har skapat en hälsoportal för alla anställda hos Nykredit

Nykredit Health

De anställda på Nykredit börjar nu uppnå hälsosamma levnadsvanor med sitt egna hälsoprogram, Nykredit Sund, som de själva har varit med om att utveckla och sätta sin prägel på i samband med ett stort projekt som får stöd av Markedsmodningsfonden (tidigare Fonyelsesfonden).

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer