Du bör läsa i genom desa villkor innan du upprättar dig som användare av programmet. Villkoren reglerar förhållandet mellan dig som användare och oss som leverantörer av hälsoprogrammet.

Vid registrering för Life upplyser du som användare en rad personliga informationer. Mobile Fitness International ApS förutsätter att du accepterar våra riktningslinjer för behandling av personliga upplysningar när du börjar använda sidan. Dessutom förutsätter vi att du är införstådd med at vi använder dessa i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Ändringar i användarvillkoren kan företas av Mobile Fitness International ApS och varslas och skickas ut via mail till användarens registrerade mail-adress.

Användarvillkor för Life

1. Alla rättigheter till innehåll på mobilapplikationen och hemsidan tillhör Mobile Fitness eller våra partners och får inte kopieras, säljas, distribueras eller återges utan skriftligt tillstånd. Det är dock tillåtet för privata att printa ut materialet för sitt eget icke-affärsmässiga bruk.

2. Du får inte upprätta profiler i någon annans namn. Du får heller inte utge dig för att vara en annan eller använda osanna informationer när du skickar meddelanden på denna sida. Profilnamn samt lösenord är personliga och får inte vidareges till andra. Gott beteende är viktigt för oss och förväntas av våra användare. Vi kan dock inte påta oss ansvaret för kommunikation eller material som användarna skickar till varandra.

3. Informationer och råd från Life kan inte ersätta professionell rådgivning och får inte användas som medicinsk diagnos eller som ersättning för medicinsk diagnos och vägledning. Det allmänna materialet får således inte uppfattas som varken diagnoser eller bas för diagnoser.

4. Har du hälsomässiga frågor eller är du i tvivl om ditt medicinska tillstånd, bör du kontakta din läkare för att få svar på dina frågor, innan du använder den service som erbjuds på Life. Varken denna service, Life, Mobile Fitness International ApS, våra författare eller andra bidragsgivare till allmänt material på applikationen kan direkt eller indirekt göras ansvariga för eventuella konsekvenser av användningen av upplysningar och informationer.

5. Användning av de tjänster som erbjuds på Life och tillhörande mobilapplikation förutsätter att du har en normal ämnesomsättning. Om du är i tvivl om huruvida din ämnesomsättning är normal, bör du likaledes kontakta din läkare för att få det   avklarat innan du använder dig av våra tjänster.

6. Om du är gravid eller ammar gör vi dig uppmärksam på att du använder programmet på eget ansvar. Programmet är inte riktat till gravida eller ammande.

7. Vi önskar att skydda din integritet så mycket som möjligt och har därför fastsatt ett uppsättning  regler för behandling av dina personuppgifter som du ska godkänna innan du börjar använda sidan. När du upprättar dig sker en registrering av de personuppgifter du anger till en stängd databas hos oss. Dessa informationer lagras från det ögonblick du upprättar dig. Om du vid upprättelsen ber om att få tillskickad information kontinuerligt om våra initiativ, ger du oss rätten att skicka nyheter eller relevanta erbjudanden till dig. Vi förbehåller oss rätten till att skriva och skicka mail till alla medlemmar med upplysningar som kan vara relevanta i förhållande till medlemsskapet.

8. Du kan skriva till vägledarna på hemsidan och i den öppna debatten och andra ställen. Du har själv ansvar för vad du skriver i ett öppet fo rum och kan hållas ansvarig för det - du ska därför hålla dig till gällande lagar. Vi förbehåller oss rätten till att ta bort inlägg utan fvarning. Du kan hjälpa oss att hålla en god ton genom att göra oss uppmärksamma på inlägg som strider mot god skick och bruk. Du kan informera om missbruk av hemsidan på denna mail-adress: info@mobilefitness.dk.

Pris och betalning

9. Dina utgifter för användning av Life varierar beroende på priset på ditt telefonabonnement. Om du har "Gratis data" är det gratis att använda Life. Annars är dina utgifter följande:

Reklamation

10. Om du upplever problem med funktionerna på Life kan du vända dig till support@mobilefitness.dk.

Oaktsamhet

11. Mobile Fitness International ApS og Life är dessutom berättigade till att bortvisa användare som beter sig hotfullt, mobbande mm gentemot andra användare, eller om en användare i övrigt visar ett beteende som inte hör till i hälsoprogrammet. Konsekvensen av en bortvisning är att man omedelbart blir avstängd från all användning av hemsidan och mobilapplikationen.

Samtycke och sekretess

12. Vi vidareger inte personupplysningar till utanförstående tredjepart utan att du uttryckligen har har givit tillstånd till det. Upplysningarna bevaras i upp till 10 år.

13. Dina informationer kan ingå i undersökningar med statistiska ändamål, forskning eller tendensvärderingar,  på en överordnat aggregerad och anonym  nivå. Men dina personuppgifter kommer att ha borttagits i tillfälle av det, såvida du inte har givit oss tillstånd till annat.

14. Dina informationer lagras i en datamiljö som är så säker som den möjligen kan bli. Även om vi försöker att skydda dina informationer kan vi dock inte garantera 100% okränkbar säkerhet. Vi kan heller inte garantera för följderna av ett ev brott på detta, och vi kan på intet sätt ställas till ansvar för det. All kommunikation mellan dig och dina vägledare lagras i en elektronisk patientjournal som är underlagd tystnadsplikt.

15. Vi kan när som helst ändra dessa villkor. Om det sker, kommer det att kunna ses på hemsidan. Vi kan endast använda dina informationer på det sätt du har godkänt när du angav upplysningarna. De omfattas enbart av de betingelser som var gällande den dag du godkände dem.

16. Vi förbehåller oss rätten till att justera priserna med tre månaders varsel, dock alltid bara med verkan från nästa förnyelse för existerande medlemmar.

Ansvarsfriskrivning

Nedanstående gäller om inte annat följer av dansk lags allmänna regler.

17. Life innehåller åtskilliga länkar till andra hemsidor, däribland länkar till diverse annoncörer på Life. Varken Life eller Mobile Fitness International ApS garanterar kvaliteten och innehållet i det material som finns på dessa hemsidor, liksom vi inte kan garantera förhållandena omkring de privata eller juridiska personer till vilka länkarna refererar.

Mobile Fitness International ApS og Life gör inte reklam för de verksamheter och organisationer som vi hänvisar till från hemsidan. Syftet med hänvisningarna är att göra användarna av programmet uppmärksamma på de gällande verksamheterna och organistionerna, eftersom de har ett utbud av tjänster eller varor som kan komma användarna till godo. Därför kande företag och organisationer som figurerar på hemsidan inte göra anspråk på någon form för reklam- eller annonsplats.

18. På Life kan man anmäla sig till våra användargrupper där man  kommer i kontakt med andra användare. Life og Mobile Fitness International ApS tar inte på sig någon form för ansvar för material, informationer och kommunikation förmedlade mellan användarna. Olagligt material som offentliggörs av användare på hemsidan kommer att tas bort så snart det kommer till vår kännedom.

19. Varken Life, Mobile Fitness International ApS eller deras respektive medarbetare kan, varken direkt eller indirekt, göras ansvariga för konsekvenser orsakade av användningen av Life, inklusive skador och förluster som orsakats av nerladdning av innehåll, öppnade program etc.

20. Mobile Fitness International ApS kan heller inte göras ansvariga för varken fysiska eller psykiska skador, sjukdomar mm, som skulle kunna uppstå som en följd av viktminskning eller försök till viktminskning, precis som direkt och indirekt minskning i övrigt är irrelevant för Life og Mobile Fitness International ApS.

21. Oavsett vad, så kan Life og Mobile Fitness International ApS aldrig bli ansvariga för ett belopp som är större än vad den aktuella användaren har betalt för att använda Life.

22. De beräkningar och informationer som presenteras på Life, både på hemsida och mobilapplikation, är baserade på genomsnittsformler och tar inte hänsyn till sjukdomar eller övriga medicinska åkommor. Materialet får därför inte uppfattas som som vare sig diagnoser elle basis för diagnoser. Är du i tvivl om ditt medicinska tillstånd ska du kontakta din läkare och konsultera denne för att klargöra ev hälsofrågor, innan du börjar ett program på Life.

23. Life, anställda i Life, Mobile Fitness International ApS, anställda hos Mobile Fitness International ApS, författare och andra bidragsgivare till materialet på Life kan varken direkt eller indirekt göras ansvariga för konsekvenser uppkomna på bakgrund av informationer på hemsidan och på mobilapplikationen.

24. Life og Mobile Fitness International ApS avskriver sig ansvaret för material, informationer och kommunikation skickad från våra användare i gemensamt forum, och vi förbehåller oss rätten till att ta bort inlägg utan varsel. Som användare är du välkommen att göra oss uppmärksamma på inlägg på sidan som strider mot gott skick och bruk. Du kan skriva till oss på info@mobilefitness.dk om missbruk af sidan.

Rättigheter

25. Alla rättigheter till mobilapplikationen och hemsidan Life inkl design, innehåll och delelement som exempelvis layout, text, grafik, fotografier och bilder tillhör företaget Mobile Fitness International ApS, och får inte kopieras, visas eller distribueras til tredje part utan Mobile Fitness International ApS' föregående konkreta skriftliga medgivande.

Bevaring av personuppgifter

26. Mobile Fitness International ApS bevarar våra användares personuppgifter förtroligt. All information är skyddad bakom en firewall. Dina informationer lagras i en datamiljö som är så säker som den möjligen kan göras. Även om vi försöker att skydda dina informationer kan vi dock inte garantera 100% okränkbar säkerhet. Vi kan heller inte garantera för följderna av ett ev brott på detta, och vi kan på intet sätt ställas till ansvar för det.  Dine personuppgifter registreras hos Mobile Fitness International ApS och uppbevaras i 1 år, efter att profilen är avslutad. Efter det raderas de. Bevaringen av dina personuppgifter har som enda syfte att kunna återöppna din profil, inkl dina informationer och registreringar. Mobile Fitness International ApS vidareger personuppgifter endast om lagstiftningen kräver det eller om det föreligger ett domstolsbeslut. Profilnamn och lösenord är personliga och får inte vidareges till andra.

Uppsägning

27. Som användare på Life kan du när som helst säga upp din profil genom att skicka en mail till info@mobilefitness.dk. I denna mail ska du upplysa ditt fulla namn och ditt användarnamn. Mobile Fitness International ApS kan avsluta kundrelationer  med 30 dagars varsel.

Cookies

28. Hemsidan använder cookies. En cookie är en fil som vi lägger på din dator så dina inloggningsinformationer registreras och sparas från gång till gång när du loggar på http://www.mobilefitness.dk. Vi lägger inte cookies från tredje part på din dator och vi registrerar inte personlig information om dig eller din aktivitet på hemsidan via cookies. Om du önskar att radera cookies kan du göra det genom att gå in i din browser. Under punkten "funktioner" väljer du "internetinställningar" och därefter "Radera cookies". Då har du raderat alla cookies.

Logstatistik

29. Med hjälp av ett logstatistiksystem samlar Life information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare sidan har haft, var de kommer ifrån och på vilken del av webbplatsen de avslutar osv. Vår  logstatistik är anonym och används endast på Life i syfte att optimera webbplatsen och dess funktioner. Det är alltså i de statistiska beräkningarna inte möjligt att lokalisera data till specifika individer, precis som logstatistiken inte innehåller personuppgifter såsom  mail-adress, namn  eller postnummer.

Copyright

30. Allt innehåll på mobilapplikation och hemsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter till mobilapplikationen och hemsidan, dess utformning, innehåll och beståndsdelar, inklusive layout, text, grafik, fotografier och bilder tillhör företaget Mobile Fitness International ApS och får inte utan föregående medgivande från företaget Mobile Fitness International ApS kopieras, visas eller distribueras till tredje part, inklusive vanlig länkning och genom deep linking. Det är dock tillåtet för privatpersoner att skriva ut material för eget icke-kommersiellt bruk, så länge man inte redigerar i materialet.

Fältsystemet

31. Fältsystemet som är en del av kostprogrammet på Life, härrör från boken 'Spis for livet'. Systemet är utvecklat av Arne Astrup, Ulla Pedersen, Søren Toubro och Annette Vedelspang. Fältsystemet har använts i ett 16 år långt forskningsarbete på Institut  for Human Ernæring vid Københavns Universitet. Varje kommerciell önskan om användning eller kopiering av Spis for livet-konceptet eller tillfogan av ändringar kan endast bli tillåten om det finns ett skriftligt avtal mellan författarna, förlaget och tredjepart. På Life är nuvarande användning godkänd av författarna och fältsystemet omfattas därför också av de allmänna reglerna för användning av Life.

Ytterligare information

32. Om du har frågor till ovanstående är du välkommen att kontakta Mobile Fitness International ApS via info@mobilefitness.dk.