Digital utbildnings- och kommunikationsplattform, utvecklad på bakgrund av ett stort analysarbete från 2005-2009, med input från ledande experter i Danmark och internationellt.

Mobile Fitness

Spin off - Ägs av bl.a. Köpenhamns universitet

Mobile Fitness är en digital utbildnings- och kommunikationsplattform, utvecklad på bakgrund av ett stort analysarbete från 2005-2009, med input från ledande experter i Danmark och internationellt. Mobile Fitness grundades år 2005 och ägs av bl.a. Köpenhamns universitet, Institut for Human Ernæring och Forskarparken CAT Innovation A/S. Mobile Fitness är baserat på den senaste forskningen från Köpenhamns universitet och använder sig av unika algoritmer som räknar ut ett optimalt viktminskningsprogram för varje individ. Mobile Fitness programmet är utvecklat med tanke att säkerställa en optimal resursanvändning i viktminsknings- och livsstilsprojekt, med fokus på att hålla kvar användarna i programmet och att uppnå varaktiga livsstilsändringar. Projektet vann ett internationellt pris bland 66 nominerade projekt som stödverktyg för läkare, sjuksköterskor, kliniska dietister och patienter.

Digital utbildningsmiljö med individen i centrum

Med hjälp av ett noga tillrättalagt program försöker Mobile Fitness med den enskilde användaren som utgångspunkt att utbilda deltagarna och göra de medvetna om sitt dagliga beteende. Steg för steg lär den enskilde användaren sig om olika aspekter när det gäller nyttig, näringsrik och kalorisnål kost och regelbunden motion, så att han/hon på lång sikt utvecklar en förmåga att hantera och därmed agera.

Personlig och meningsfull kommunikation

Kärnan i Mobile Fitness lösningen är ett digitalt kommunikationsprogram. Det digitala kommunikationsprogrammet skickar kontinuerligt ut personlig kommunikation till den enskilde användaren. Programmet är baserat på den enskilde användarens viktutveckling och personliga profil, och på detta sätt garanteras det att kommunikationen blir riktad, meningsfull och personlig. Användarens utveckling är på så sätt inte bara viktig för det slutliga resultatet men är också i fokus för den fortlöpande kommunikationen.

Programmet

Programmet Mobile Fitness fungerar så att användaren registrerar sig på internet och svarar där på ett frågeformulär om sin hälsa. På bakgrund av svaren från formuläret räknar programmet ut det mest optimala programmet för användaren. Han/hon får tillgång dels till en personlig profil på nätet, dels en applikation på mobilen. Här erbjuds användaren, utöver det personligt utformade programmet, tillgång till en rad hjälpfunktioner och artiklar. Användaren mottar kontinuerligt automatiserad kommunikation i form av programmeddelanden, sms, videoklipp och mail.

De olika aspekterna av hälsoinitiativet

Med den mobil- och webbaserade hälsoplattformen får användaren bl.a. tillgång till följande innehåll:

  • Personligt kost- och vägledningsprogram
  • Motions- och träningsprogram
  • Möjlighet för individuell vägledning online från en klinisk dietist
  • Tillgång till diverse artiklar och multimedieinnehåll som är utarbetade av experter inom relevanta områden.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer