Digitalt hälsoprogram för KOL-patienter som främjar bättre sjukdomshantering och hälsosammare livsstil

KOL App

Projektets målsättning är att utveckla en interaktiv hälsoportal som hjälper KOL-patienter att minska risken för långvarig KOL genom att uppnå långvariga hälsosamma levnadsvanor. Programmet är en integration mellan program som rör hälsosamma levnadsvanor och KOL, skapat som en helhetstjänst för användaren.

Vad sägs om ert egna hälsoprogram för anställda?

Läs mer