Danske Regioner hædrer borgerinddragende initiativer i sundhedsvæsenet. Prisen "Årets Borgerinddragende Initiativ" fokuserer i år på børn, unge og deres familier, og ud af 53 indstillinger er 6 initiativer nu nomineret til prisen. App til unge med diabetes type 1 er blandt de udvalgte

Bedømmelseskomitéen bestående af repræsentanter fra DSR, FOA, Danske Patienter, SIND, KL og regionerne har nu fundet frem til i alt seks nominerede.

Bedømmelseskomitéens begrundelse:
Initiativet er et godt eksempel på organisatorisk inddragelse af unge og deres forældre fra start til slut i udviklingsfasen. Den udviklede app bidrager endvidere til individuel inddragelse af unge med diabetes. Bedømmelseskomitéen lagde vægt på, at initiativet både styrker den unges og forældrenes ressourcer og mestring af en kronisk sygdom, er metodisk velfunderet og har potentiale til at blive udbredt.