Altinget publicerade en artikel om vår Osteoporos App. Artikeln omfattar fördelarna med appen både ekonomiskt och viktigast av allt hur det kan förbättra livskvaliteten för patienter med osteoporos och förbättra patientens följsamhet genom direkt integration mellan ansökan och patientens journaler.

Du kan läsa artikeln här